LED panely

Tyto panely byly vyvinuty pro firmu VertiFlex jako náhrada existujících panelů pro jejich inovativní řešení automatizovaných skladovacích systémů. Zde jsou využívány pro zobrazování informací v podobě textu i barevné grafiky.

Důraz byl kladen především na zvýšenou spolehlivost a životnost panelů, ale také na kvalitu obrazu a optimalizaci výroby.

Naše řešení implementovalo rozšířené konektory, které přenáší nejen řídící data pro jednotlivé LED čipy, ale díky čtyřvrstvé měděné desce plošných spojů dokáží i bez problému napájet celou sestavu panelů. Tímto řešením jsme se zbavili nadbytečné napájecí kabeláže, kterou bylo u předchozího řešení potřeba zavést u každého individuálního panelu, což vedlo ke snížení složitosti a času potřebného k provedení instalace.

Dále byly vyvinuty dodatečné napájecí obvody na zadní straně panelů. Napájení panelu je řešeno skrze čtyři distribuční obvody, z nichž každý obsluhuje svou část panelu. Každý z těchto obvodů také zahrnuje vlastní vstupní ochrany. Výsledkem těchto optimalizací byla zvýšená ochrana a efektivita napájení, čímž také razantně klesly energetické nároky panelů.

Pro tento projekt jsme zvolili speciální LED čipy, které přímo do pouzdra diody integrují vlastní proudový zdroj a plnohodnotný RGB ovladač schopný zobrazení celého spektra 16-bitových barev. Tyto čipy nadále disponují zdvojenými vstupy a výstupy pro řídící data, které umožňují průtok dvou klonovaných datových linek skrze každou horizontální řadu panelu. Tato funkce tak zaručuje chod panelu i v případě, že je jedna z diod poškozena, či vadně osazena.

V průběhu projektu jsme také experimentovali s barevnou a povrchovou úpravou samotné desky, kde bylo cílem dosáhnout co nejvyšší čitelnosti zobrazovaných informací.

Výsledkem projektu jsou robustnější, výkonnější a spolehlivější LED panely.