Zařízení optické kontroly výrobků

Ukázka jednoho z projektů naší kompletní konstrukce zařízení pro strojové vidění a následnou kontrolu výrobků.

Zařízení je navrženo a vyrobeno na míru pro zákazníka, jelikož navazuje na výrobní linku, která již byla nainstalována ve výrobních prostorách zákazníka a slouží jako EOL tester.
Tato námi dodaná část výrobní linky obsahuje dopravník na kterém se střídají výrobky ve frekvenci každé dvě sekundy, průmyslovou HD kameru, námi navrženou a vyrobenou přísvitovou jednotkou, rameno pro vytřídění nevyhovujících výrobků a mnoho dalšího.
Významnou součástí je množství elektronických, softwarových a mechanických bezpečnostních prvků, které chrání obsluhu před úrazem a samotné kontrolované výrobky před poškozením. Zařízení je konstruováno a používáno v nepřetržitém provozu, naše firma zajišťuje pravidelný servis a údržbu těchto strojních zařízení a v případě potřeby jsme schopni zajistit velmi rychlou technickou podporu na místě u zákazníka.

Tento projekt byl realizován v krátkém časovém úseku a i přes časovou náročnost, výsledek splnil představy zákazníka a dodnes spolehlivě pracuje několik kusů těchto zařízení na optické kontrole výrobků.

NAHORU